BD logo
За BD Новини Защо ERP Кариера

           Начало   Контакти
NaviTrans
:: Начало » Dynamics NAV » NaviTrans
 
Вертикално решение за фирми осигуряващи Транспортни и Логистични услуги базирани на Microsoft Dynamics NAV (Navision). Интегрирано решени за Транспорт и Логистика За всички видове транспорт комплектни/частични товари, национални и интернационални групажни пратки, дистрибуция.

NaviTrans - Система за Управление на Транспорта Транспртните компании работят в условия на нарастваща конкуренция, като в същото време изпитват необходимост от навременна и точна информация покриваща всички аспекти от дейността на комапнията. Само правилната информация може да доведе до правилното решение.

Това решение не само предлага широка гама от административни инструменти за транспортните фирми, но и оптимизира цялата информация в рамките на една интегрирана система. Благодарение на напълно модулната система изградена в 4 нива, могат да се извършват икономически анализи, показващи всички приходи, разходи, такси за всяла сделка в детайли. Този подход води до значителна икономия на време, бързи статистически и аналитични справки и изключителна облекчаване на административната дейност.

 


NaviTrans разграничава следните видове дейности(услуги) :
Пълно/Частично зареждане
Дистрибуция
Международен групаж


- Модул Full/partial load - за транспортни фирми които извършват главно Комплектни/ Частични товари. Основно, камионите извършвят услуга за един клиент в едно и също време. Стоките могат да бъдат товарени от едно или повече места и да бъдат разтоварвани на едно или повече места. Курсовете/пътуванията са резултат от ръчно разпределение. Модулът се изпозва за всички видове транспорт : товарни кораби, танкери, палети...... Предвидена е специална версия за контейнерни превози.


- Модул Distribution - се използва от фирми които са специализирани в дистрибутиране на национално ниво на дребни пратки, често не по-големи от единичен колет или палет. В някои случаи модулът се използва едновременно с този за Международни групажни пратки. Понякога, камионите доставят до 50 пратки или повече в рамките на един ден. Противоположно на принципа “Пълно зареждане”, камионът извършва курс по заявки/нареждания на множество клиенти. Планирането на тези курсове се извършва полу-автоматично, базирайки се на списък от фиксирани маршрути и набор от складове, които се обхождат от транспортаната фирма.


- Модул International Groupage - за транспортни фирми специализирани в Международният групаж, работещи главно с агенти зад граница : стоките/товарите от вашата страна се събират и временно се съхраняват в депо/склад, където се групират в транспортни колони, а всяка колона се “привързва” към дадена транспортна линия. Транспортните линии с групирани товари се транспортират на принципа “shuttle service” до друга транспортна компания която действа като агент в тази страна/регион където се намира адреса.


гореотпечатай

 
Референции

“Ние бяхме в състояние да увеличим нашите обеми без да увеличаваме натоварването. От друга страна бяхме в състояние да намалим работните часове за седмица. По време на моята кариера аз трябваше да работя последователно с 5 различни приложения, но аз мога да потвърдя че сега, с NaviTrans, имаме до тук най-доброто и гъвкаво решение от всички.”

“We were able to increase our volumes without increasing the workload. On the contrary we were able to reduce the number of working hours per week. During my career I had to live through 5 software installations, and I can confirm that this time, with NaviTrans, it is by far the best and most flexible of all.”

Mr. Andre Maenhout, Former General Manager

 Copyright © 2006 Business Dynamics. Created by Cybermark