BD logo
За BD Новини Защо ERP Кариера

           Начало   Контакти
NaviHotel
:: Начало » Microsoft Dynamics NAV » NaviHotel
NaviHotel

НавиХотел е интегрирано софтуерно бизнесрешение за управление и контрол на хотелски комплекси, вериги от хотели и управление на собствеността. Софтуерният продукт включва модулите: Рецепция, Резервации, Външно-търговски договори и Управление. Програмата е подходяща и за градски и за курортен тип хотели, поддържа необходимите спецификации по дейността им и е достатъчно гъвкава за настройване спрямо уникалния стил на всеки хотел.
НавиХотел позволява няколко инсталации да работят с единна централизирана база данни, към която са свързани всички хотели. Копие (реплика) на базата данни може да се инсталира във всеки хотел като информацията периодично да се обновява и консолидира в централния офис.

НавиХотел е проектиран с възможност да работи едновременно с данни за няколко финансово (отчетно) независими юридически лица, независимо къде възниква информацията, т.е. къде е производството. Подобна функционалност се постига при конфигурирането на системата, позволявайки допълнителна обработка с данните както на ниво отделна фирма, така и на групово ниво.

НавиХотел притежава необходимия набор инструменти и средства за разработка, с помощта на които да се осъществи връзка със съществуващи (наследени) системи, с които работи дадена фирма. Средата за разработка е достатъчно гъвкава за да отговори на потребностите и изискванията на всеки конкретен потребител.


Модули на NaviHotel

Front Office
- Ценообразуване
- Рецепция
- Фактуриране
- Производство
- Оборотни отчети
- Управление и контрол

Back Office
- Бюджетиране
- Човешки ресурси

Връзки с клиенти и агенции
- Централна резервационна система
- Управление връзки с клиенти

Допълнителни модули
- Събития, мероприятия
- SPA менджмънт
- Управление тип “Time Sharing”
- Голф пулт
- Управление на POS-устройства
- Работа с периферни устройства
- Безжични заявки
- Домакинство
- Инспектиране
- Техническа помощ


гореотпечатай

  
Референции
 Copyright © 2006 Business Dynamics. Created by Business Dynamics