FTS logo
За BD Новини Защо ERP Кариера

          Начало   Контакти
:: Начало » Бизнес сектори » Строителство и инженеринг
Решение за Строителство и инженеринг

Успешните предприемачи успяват да приключат проекта на време и в рамките на бюджета. По приблизителна оценка строителните проекти средно страдат 150 процента от надхвърляне на разходите  и 175 процента приключват с доста голямо закъснение. Предприемачите, които инвестират в информационни технологии изпълняват проектите много по-ефективно, доставящи висококачествен продукт и увеличават удовлетвореността на служителите.

Ефективно управление на проекта

С решението за управление на проекти получавате навременни и акуратни отчети за разходите по дейности. Интегрираното управление на проекти намалява време, което ръководителите на проекти губят от административни задължения и им осигурява интегрирани средства за планиране, чрез които оптимално се разпределят ресурсите - труд, материали, дори подизпълнители.

Интегрирано управление

Управлението на проектите по изграждане на комплексни обекти обхваща всички етапи - от предпроектната фаза на проучване, бюджетиране, офериране и сключване на договор, през изграждането на самият обект - проектиране, планиране на СМР, управление на строителните активи и отчитане на извършеното строителство, до анализ на себестойността.

В системата могат директно да се регистрират вътрешни или външни поръчки за производството на строителни материали, като техническите спецификации са съобразени с изискванията на конкретната заявка.

Чрез системата се следи влагането на суровини в производството, a счетоводният модул остойностява вложените материали, заприхождава готовата продукция и калкулира нейната себестойност.

Централизирано управлението на складовото стопанство, обвързано с производствената и търговска дейност на фирмата. Включен е и модул с богата функционалнот за управление на търговска дейност.

NAV_Construction_BG.pdf
 

Автоматизиране на операциите

Автоматизирането на процесите и оперативната дейност съкращава време и разходи. Фактурите за извършени операции и материали се създават в системата автоматично, използвайки предварително дефинирани правила за отчитане на разходите. След което фактурите се насочват към ръководителя на проекта за одобрение. Автоматизирането на тези процеси не води само до повече спестено време, но и до по-голям контрол върху дейностите, което директно рефлектира върху финансовите резултати.

Подобряването на функциите за анализ във всички области на бизнеса създават възможност за прогнозиране на резултатите, следене на тенденциите и поглед върху влиянието на промените в поръчките.


гореотпечатай

 
Референции
 Copyright © 2006 Business Dynamics. Created by Cybermark