BD logo
За BD Новини Защо ERP Кариера

           Начало   Контакти
:: Начало » Microsoft Dynamics NAV »Microsoft Dynamics NAV »Ключови предимства
Microsoft Dynamics NAV 4.0

С обширните възможности за автоматизиране и организиране управлението на финансите, взаимоотношенията с клиенти, услуги, човешките ресурси и веригата на доставките, Microsoft Dynamics NAV обвързва хора, процеси и технологии независимо от това къде по света се намират. По този начин Microsoft Dynamics NAV подопомага за увеличаването на продуктивността и ефектитвност на Вашия бизнес, помага Ви за успешното развитие на бизнеса.

Microsoft Dynamics NAV е решение от типа всичко в едно, което може бъде съизмеримо на мащабите на Вашата компания, следвайки темповете на развитие. Вие можете да използвате функционалностите, от които се нуждаете сега и да заключите допълнитения капацитет, докато Вашите нужди не се променят и увеличат. С MorphX развойната среда, програмистите могат да проектират, редактират и компилират с един единствен екран – и да промените да се визуализират след минута.

Използвайте глобален подход
Microsoft Dynamics NAV (Navision) е проектирана така, че новите страни, езици, валути да се допълват лесно, подпомагайки Ви да получите конкурентно бързо предимство на глобалния пазар.
Посрещнете специфични нужди на Вашия сектор
Microsoft Dynamics NAV притежава стандартни функционалностти и модули, които покриват различните изисквани на отделните сектори. Microsoft също работи съвместно със своите партньори в целия свят чрез изграден канал за да им помага да проектират и поддържат Вас с решения изградени да удовлетворят Вашите специфични нужди на сектора.
Производство: Повече възможности с оптимизирани процеси

Microsoft Dynamics NAV може да бъде настроена да обслужва с прецизна точност нуждите на производството. Мощната комбинация от богата функционалност и лесно моделиране позволява ниска обща стойност на притежание. Решението борави с функционалности за поддържане на процесите от изграждане до поръчка, от проектиране до поръчка, от изграждане до прогнозиране на модела за верига на доставките и както при дискретното производствено, така и при количественото. Това е изключително подходящо за производствени операции в среда от смесен тип.

Подобрено управление на финансите водещо до сигурни и правилни решения

Microsoft Dynamics NAV предоставя широк обхват от финансови възможности и може да Ви помогне за консолидиране на сметките с тези на филиалите или търговските обекти, без значение от тяхното местоположение.  Така Вие можете да вземате сигурни решения за бизнеса си. Microsoft Dynamics NAV помага на служителите да се фокусират върху работата си, като им дава достъп до сметки, отчети и детайлен анализ в зависимост от нивото на достъп съответващо на тяхната длъжност.


гореотпечатай

 
Референции
 Copyright © 2006 Business Dynamics. Created by Cybermark