BD logo
За BD Новини Защо ERP Кариера

           Начало   Контакти
:: Начало » Функционалност » Управление на проекти
Управление на проекти

За да бъдат управлявани проектите успешно и да бъде постиганата предварително заложената доходност, мениджмънта се нуждае от акуратни данни, гъвкави възможности за прогнозиране на разходите и непрестанно съблюдава на бюджетната рамка.

Решението за управление на проекти интегрира в една система контрола върху финансите и управление на проекти. С тази уникална комбинация, мениджмънта има възможност да следи и анализира бюджети, да ги съпоставят с актуалните разходи и да получава информацията в различни сечения – по бизнес единици, клиенти, отдели, проекти, служители и др. Всеки от екипа може да обменя информация по едно и също време независимо от неговото местоположение. Разходите за материали, доставки, други външни разходи и подизпълнители, често представляват голяма част от разходите по проекта. За това те трябва да бъдат проследявани и управлявани, както и да бъдат дефинирани приоритетите при разпределяне на ресурсите и да се намери баланса между поставените цели и ограничените ресурси.

Много от фирмите въвличат в проекта отделни звена, офиси, отдели, страни и подизпълнители. Като резултат те се нуждаят от средство за гладка, ефективна и надеждна вътрешна комуникация, която да обхваща цялата организация. Решението за управление на проекти съхранява данните за проектите в една централизирана база от данни, която от своя страна е достъпна за всички чрез мощни средства за интегриране.


Ключът към успеха в модерния бизнес свят е възможността за максимизиране на бизнес потенциала при лимитирани ресурси. Решението за управление на бизнеса предоставя информация за ресурсите, необходими за изпълнението на задачите по проекта и тези, които са в наличност.

Системата притежава богати възможности за съпоставяне на прогнозния и резервирания капацитет. За всяка задача, ръководителя може да дефинира задължителни и препоръчителни изисквания към професионалната квалификация на служителите, като критерий за определяне кои служители, кои задачи да поемат.


гореотпечатай

 
Референции
 Copyright © 2006 Business Dynamics. Created by Cybermark