BD logo
За BD Новини Защо ERP Кариера

          Начало    Контакти
:: Начало » Функционалност » CRM
Управление на взаимоотношенията с клиенти

CRM решението събира цялата информация за Вашия бизнес на едно място и я поддържа структурирана и лесно достъпна. Това Ви осигурява възможността да идентифицирате нуждите на клиентите си и да взимате най-добрите маркетингови и търговски решения. Имате достъп до информация във всички аспекти на Вашите бизнес отношения, като така всеки служител се превръща в експерт в обслужването на клиенти.

Вашите специалисти по продажби и маркетинг ще имат постоянен достъп до съответната информация за клиента, което им дава възможност да управляват взаимоотношенията по-ефикасно и да предвиждат бъдещото  поведение на клиента с повече увереност и прецизност.

Можете да идентифицирате и запазите дългогодишните си клиенти, както и да анализирате Вашите маркетингови дейности, за да откриете нови благоприятни възможности и да реагирате бързо на пазарните промени.

Управлявайки ефективно обратната връзка с клиентите ви създавате у реализирате успешни маркетингови кампании, последвани от вярна обратна връзка за оценка на маркетинговата Ви дейност. Възвращаемостта на инвестициите (ROI) свързва кампанията с проект, посредством който да се следи ефективността на тази кампания – реализираната обратна връзка, приходи и разходи за кампанията, маркетинговите усилия и дейности.

Търговците които имат пълен модел на стила на покупки на клиентите и цената, която са готови да платят, могат да създават персонализизрани оферти, съобразно индивидуалните нужди на клиента. Пълното и точно отразяване на състоянието на материалните запаси и планираните доставки, осигурява възможността  клиентите да получават вярна и изчерпателна информация по всяко време.

CRM решението дава на мениджърите по продажби постоянен достъп до необходимата информация за проекти, фактури, история на покупките или текущо салдо – без да трябва да чакат търговците да изготвят специални за целта отчети. Това позволява по-детайлно и ефективно следене на потенциалните клиенти, по-добър контрол на търговската дейност и по-силно фокусиране върху нуждите на клиента. Търговците могат да анализират бюджетите, себестойността и ползата от всеки контакт, организация или дейност.


гореотпечатай

 
Референции
 Copyright © 2006 Business Dynamics. Created by Business Dynamics