BD logo
За BD Новини Защо ERP Кариера

           Начало   Контакти
:: Начало » Функционалност » SCM
Supply Chain Management

Оптимизирайте и синхронизирайте веригата на доставка и дистрибуционни процеси каро се възползвате от възможности с глобален мащаб, за да получите конкурентно предимство.

SCM подпомага фирмите да посрещнат предизвикателствата, произтичащи от вечно-променящите се изисквания на клиентите, глобализацията и разрастването на дистрибуционните канали.
Интегрираността на решението предоставя много повече възможности, отколкото традиционните функционалностти за управление на склад или решение за управление на бизнеса, което подобрява оперативността, намалява разходите, повишава приходите и създава конкурентно предимство. SCM Ви позволява да:

Синхронизирате в реално време движението на стоките
Решението позволява много по-ефективно движение на стоките и оптимизиране на процесите по получаване и изпращане на стоки чрез координиране на товарно-разтоварната дейност на рампата, както и неизпълнените поръчки. По този начин стоки и информация се движат максимално бързо. 

Подобрите изпълнението на поръчките и да работите с прецизност
Разпределението на артикулите е оптимизирано, съобразно продажбеното търсене, което помага да се подобри многократно процеса по изписване на стоки, да се съкрати времето на търсене, да се подобри ефективността на служителите, да се намалят рисковете от човешка грешка, да се съкрати времето на целия цикъл. Вградените технологии за радио-честотна идентификация и електронни бар кодове отговарят на изискванията на световните водещи търговци на дребно.  

Да намалите неефективните процеси и да премахнете излишъците
С подобрения контрол на складовите наличности и увеличаване на стоковите позиции Вие може да намалите разходите си за складови наличности и да освободите значителен финансов ресурс. Работните потоци могат да бъдат анализирани и оптимизирани, така че да се премахне повторяемост и да управлявате дейностите в склада във всяко отношение.

Да балансирате и планирате работното натоварване
Чрез оптимизиране на процесите, Вие работите с пълния си потенциал, без да пилеете ресурси. Проследяване на дейностите в склада и преразпределението на ресурсите, Ви позволява намаляване на разходите за работна сила. С автоматизираните процеси и използването на радио-честотни технологии подобрява изпълнението помага на служителите да изпълняват приоритетните задачи, независимо дали в склада или на екрана.


Да намалите транспортните разходи
Интегрирано управление на транспорта, включва стандартизиран процес на доставяне, автоматизиране възлагането на задачи, средства за проследяване или набелязване, което от своя страна редуцира транспортните разходи и подобрява обслужването на клиентите.


гореотпечатай

 
Референции
 Copyright © 2006 Business Dynamics. Created by Business Dynamics