BD logo
За BD Новини Защо ERP Кариера

           Начало    Контакти
:: Начало » Функционалност » Управление на финансите
Управление на финансите

Решението за управление на финансите, Ви дава възможности за бързо, надеждно и прегледно водене на счетоводство, финансова отчетност и анализи.


Решението за управление на финанси обхваща всички функции, от които се нуждаете за ефективно водене на счетоводство и удовлетворяване на вътрешните и външни изисквания за отчетност.

Базовите функционалности включват:

  • Главна книга
  • Управление на ликвидността
  • Разчети с клиенти
  • Разчети с доставчици
  • Дълготрайни активи

Достъпът до основните обекти и номенклатури в системата е изключително лесен. Задачи от типа на създаване на нова сметка или валута могат да се извършват директно в момента на регистрация на запис по тях.

Всички транзакции се актуализират автоматично, като кореспондират с главната книга. Обновяването на записите по счетоводни сметки в реално време е гарант за бърза и точна счетоводна отчетност.

Във всяка страна изискванията към отчетността и принципите за начисляване на данъци се отличават значително. Поради тази причина решението предлага широк набор от възможности за изчисляване, осчетоводяване и отчитане на данъци.

Надеждността и сигурността на Вашата финансова информация се постига чрез различни похвати за сигурност и проследяване като серии  номера, системни контроли, проследяване на документа до източника, препратки към сметки, възможности за одобрения и разширени възможности за дефиниране на права на достъп.

Ефективната финансова отчетност изисква гъвкави и модерни инструменти. Решението притежава набор от стандартни отчети и справки, които могат да се сортират и ограничат според нуждите. Основните отчети могат да се настроят в множество версии позволявайки Ви да сравнявате различни периоди, поделения, аналитичности и бюджети. Може да изчислите също допълнителна информация като вариации и прогнози. 


гореотпечатай

 
Референции
 Copyright © 2006 Business Dynamics. Created by Cybermark