BD logo
За BD Новини Защо ERP Кариера

          Начало      Контакти
:: Начало » Бизнес сектори » Сектор услуги
Решение за сектор услуги

Отличителна особеност за сферата на услугите е предоставяте на неосезаем продукт. Ето защо ефективността е ключов фактор.

В днешната силно-конкурентна среда от критично значение е създаването на тесни взаимоотношения с клиентите, което води след себе си до изграждане на дългосрочни бъдещи отношения.  Това предпоставя предлаганите услуги винаги да бъдат калкулирани коректно, предоставени навреме и да отговарят на изискванията на клиента.

С интегрираното решението за управление на фирми в сферата на услугите, Вие можете да управлявате процесите и ресурсите много по-ефективно, като това Ви помага да съкратите разходите си и същевременно да предоставяте на клиентите си по-висока добавена стойност.

Системата работи с единна база, в реално време. Един път въведена информацията, тя е достъпна за всички в организацията. Решението позволява да бъде съхранена информация за клиентите и партньорите като данни за контакт, предпочитания и да се запази историята и пълната документация описваща взаимоотношенията.

В решението са вградени най-добрите практики в бранша, което Ви дава възможност да се възползвате от утвърденото световно ноу-хау.

Интегрираното решение автоматизира процесите, намалявайки административната дейност на служителите и гарантирайки акуратност на данните. Това позволява на търговците да се фокусират  върху своите клиенти и възможност да предоставят по-добро обслужване, базирано на навременна и актуална информация за всеки отделен клиент.гореотпечатай

  
Референции
 Copyright © 2006 Business Dynamics. Created by Cybermark