FTS logo
За BD Новини Защо ERP Кариера

           Начало   Контакти
:: Начало » Бизнес сектори » Сектор ютилити
Решение за Ютилити сектора

Като всяко публично дружество, организациите в ютилити сектора са под натиск да „правиш повече с по-малко разходи”. Потребителското търсене се променя, бюджетите са оскъдни, а регулаторите са строги. От критично значение е необходимостта от поддържане на положителни обществени настроения, за това и решенията трябва да бъдат бързи, с още повече грижа, базирани на надеждни данни.

За търговските ютилити дружества, липсата на регулация, води до изостряне на конкуренцията, но и води до повишаване на доходността, така също се създават предпоставки за нови възможности. Увеличените очаквания на клиентите, същевременно изискват повече усилия за привличане на тяхното внимание и последващото им задържане. Акционерите в ютилити дружеството, обслужването на клиентите и обществените очаквания са изключително важни, както и натиска от страна на акционерите за увеличаване на дивидентите.

Но за всички ютилити организации, най-важно от всичко е отговорното обслужване на клиента и надеждността на отчетите. Процеса на фактуриране трябва да бъде акуратен, с адекватни стъпки за последващи действия, които да осигурят получаването на плащанията. За да може всяко едно решение да бъде приведено в изпълнение е необходимо да бъде одобрено от различни социални групи, като данъкоплатци, клиенти или акционери, за това мениджмънта се нуждае от достъп до максимално пълна и акуратна информация.

Решението включва модули финанси, счетоводство, дълготрайни активи, търговия и проекти. Интегрираното решение предоставя  богати функционалности за управление на служители, отдели, клиенти и доставчици, транспортен парк и оборудване.

Ползи:

  • Контрол върху бизнес процесите и вътрешните корпоративни практики
  • Оптимизиране на разходите чрез ефективно управление на бюджетите и постигане на строг контрол
  • Вземане на решения на базата на точна и актуална информация
  • Автоматизиране на счетоводните процеси и генерирането на справки и отчети
  • Акуратни и актуални отчети за инвеститорите

гореотпечатай

 
Референции
 Copyright © 2006 Business Dynamics. Created by Cybermark