BD logo
За BD Новини Защо ERP Кариера

           Начало   Контакти
:: Начало » Бизнес сектори » Производство
Решение за производственият сектор

Гъвкаво управление на Вашите производствени ресурси.

Посрещнете потребителското търсене с бърз и ясен поглед върху ресурсите за производство и производствения капацитет.

Интегрираното решение предоставя възможност за непрекъснато наблюдение на производствените процеси, като помага за подобряване на ефективността и намаляване на разходите в производството.

Системата поддържа цялата стандартна функционалност свързана със спецификацията на продуктите, като: фантоми, подспецификации, формули за изчисляване на консумацията, постоянна и променлива фира. Решението може да бъде настроен така, че автоматично да създава в системата необходимите подспецификации и поръчки за покупки, което драстично намалява ръчно въвежданите данни.

С помощта на интегрираното решение може да бъде оценена стойността на вложените материали и да бъде направено общо планиране на основа на времето за доставка на материалите, зададени в номенклатурата. Има възможност това планиране да става от или към дадена дата. В себестойността на продукцията могат да бъдат включени и общи разходи за работния център, в който тя се произвежда.

Вие може да дефинирате ресурсите за производството, включително машини, работници, инструменти, дори и доставчици като работни центрове и да ги разпределите на групи работни центрове. За всеки работен център или група работни центрове може да се зададе дали да има ограничен или неограничен капацитет за целите на планирането.

Маршрутите се състоят от операции, които описват процесите или задачите необходими за производството на даден продукт. В системата при настройка на операциите може да се зададе най-разнообразна информация, като използвани работни центрове, времената за изчакване, настройка, работа и преместване за операцията.

Операциите в производствените маршрути се разделят на задачи: по една за всеки работен център за всеки времеви период. За постигане на по-ефективно планиране може първоначално да се планира без ограничение в капацитета и така да се оценят изискванията към всеки работен център. След което, ограничавайки капацитета да се оцени влиянието му. Като краен резултат ще имаме един по-задълбочен и надежден план за производство.

Детайлното планиране на капацитета може да бъде използвано още и за определяне на най-доброто съответствие между работен център и операция. Когато операцията е свързана с група работни центрове, системата оценява всички центрове в групата и автоматично избира този с най-малко време за производство.

Работата със схемата за планиране Гант Ви дава в реално време графично изображение на производствените планове, така че Вие можете да направите тактически, от ден за ден изменения, за да оптимизирате производствените потоци.


гореотпечатай

 
Референции
 Copyright © 2006 Business Dynamics. Created by Cybermark