BD logo
За BD Новини Защо ERP Кариера

          Начало   Контакти
:: Начало » Услуги
Услуги

Всеки софтуер е толкова добър, колкото компанията, която го внедрява и поддържа. 
Услугите, които Business Dynamics предлага, целят клиентите ни да имат увереността, че техните инвестиции в информационна система са надеждно защитени чрез непрекъснати подобрения и поддръжка на ERP системата.

Специалистите на Business Dynamics притежават професионален опит и познания, за предоставянето на пълен набор от услуги:

  • Анализ на потребностите от информационна система
  • Детайлен анализ и реинженеринг на бизнес процесите
  • Настройка и внедряване на ERP системи
  • Обучение на потребителите
  • Поддръжка на ERP системи
Предпроектно проучване
Анализ на организацията, който включва събиране на необходимата информация, оценка на готовността, създаване на документация с необходимите изисквания към ERP системата и нейния доставчик, анализ на възвращаемостта на инвестицията.
Технически консултации
Анализ на текущата ИТ инфраструктура с оглед на изискванията на новата информационна система, подготовка на изисквания към отделните точки, анализ на производителността, помощ при избора на хардуерна и софтуерна платформа.
Услуги по внедряване и поддръжка
Анализ на бизнес изискванията към системата, съставяне на модел на работа по роли, дефиниране на стратегия за конвертиране и тестване, настройка на системата, изграждане на интерфейси.
Обучение
Обучение на ключови и крайни потребители, оценка на обучението.
Управление на проект
Разработка на задание и план на проекта, организиране на периодични срещи за преглед на статуса на проекта, ежедневно ръководство на проекта, документиране и следене на хода на проекта спрямо одобрения план, осигуряване на необходимите ресурси от страна на Business Dynamics.
Техническа поддръжка
Инсталация на базата данни, сървърна и клиентска част на системата, инсталация на нови версии и конвертиране на данни, помощ при дефиниране на стратегия за архивиране и възстановяване на данни, преглед на текущото състояние на системата.

гореотпечатай

 
Референции
 Copyright © 2006 Business Dynamics. Created by Cybermark